Adatvédelem

A Takarék Lízing Zrt. vezetése egyaránt fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és adatkezelésének elveit. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú Európai Parlament és Tanács által kibocsátott általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) előírásainak, az Adatkezelési tájékoztatóban ad tájékoztatást az általa kezelt személyes adatok kezelésének részletes szabályairól, valamint az érintetteknek az adatkezelésre vonatkozó jogairól, továbbá az általuk igénybe vehető jogorvoslatokról.

 

Kapcsolódó dokumentumok: